מ. בגין בכנס פעילי הסברה :ממשלה שתורכב ע"י גח"ל יש לה סיכוי טוב לתיקון היחסים עם רוסיה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון כ"ו תמוז התשכ"ה, 26 ביולי 1965

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

תודבר השנאה ותעל האהבה, זו קריאתנו אל העם, קריאה שהיא כנה ובאה מהלב. נלך אל הציבור באהבת ישראל האמיתית; מטרתנו אינה רק להרכיב ממשלה חדשה בישראל: מטרתנו היא להביא את הגאולה".