בגין בויכוח המדיני בכנסת :מדוע צריך היה להודות לגרמנים על שהואילו להכיר בקיומנ

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון ט"ז אייר התשכ"ה, 18 במאי 1965
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.