היכל הגבורה –המוזיאון להנצחת זכרם של הרוגי המלכות והנידונים למוות נחנך בבית הסוהר בירושלים

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון ח' אדר א' התשכ"ה, 10 בפבואר 1965
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.