דין מעוות ועיוות הדין

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון כ"ה סיון התשכ"ד, 5 ביוני 1964
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.