בנאומו בפתחית מועצת סניף חרות במרחב תל-אביב מ. בגין: הוצאת עזה מידינו תמיט שואה על ריבונותנו ותהווה סכנה לעצם קיומנו

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון י"ז טבת התשי"ז, 21 בדצמבר 1956
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.