הישיבה השלוש-מאות-ושבעים-ושתים של הכנסת השישית – יום רביעי, י"ז שבט תשכ״ט (5 פברואר 1969) – שאילתות ותשובות

דברי הכנסת: מליאת הכנסת
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
דברי הכנסת י"ז שבט התשכ"ט, 5 בפבואר 1969
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.