הישיבה המאה-ועשרים-ושתים של הכנסת השישית – יום שלישי, ל׳ כסלו תשכ״ז (13 דצמבר 1966) – חוק יסוד: הכנסת (תיקון מס 4)

ללא מקור
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
ללא מקור ל' כסלו התשכ"ז, 13 בדצמבר 1966
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.