הישיבה המאה-וחמש של הכנסת השישית – יום רביעי, י״ט חשון תשכ״ז 2 נובמבר 1966 – הצעות חוק של חברי כנסת – חוק יסוד: נשיא המדינה – תיקון

דברי הכנסת: מליאת הכנסת
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
דברי הכנסת י"ט חשון התשכ"ז, 2 בנובמבר 1966
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.