הישיבה הארבע-מאות-ושמונים-ושמונה של הכנסת החמישית – יום רביעי, כ"ג מיון תשכ״ה (23 יוני 1965) – הצעות לסדר-היום הודעתו של ראש הממשלה שנתפרסמה ברבים, לפיה אירעו בימי כהונת קודמו ״דברים שלא היו בסדר״

דברי הכנסת: מליאת הכנסת
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
דברי הכנסת כ"ג סיון התשכ"ה, 23 ביוני 1965
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.