הישיבה הארבע-מאות-ושש של הכנסת החמישית יום שלישי ה׳ כסלו תשכ״ה (10 נובמבר 1964) – חוק רציפות הדיון בהצעות חוק תשכ"ה – 1964

דברי הכנסת: מליאת הכנסת
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
דברי הכנסת ה' כסלו התשכ"ה, 10 בנובמבר 1964
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.