מ. בגין בקונגרס הציוני: זכות עמנו על ארץ ישראל בשלמותה ההיסטורית

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון ט"ו אייר התשט"ז, 26 באפריל 1956
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.