הישיבה הארבע-מאות-וארבע של הכנסת החמישית- יום רביעי׳ כ"ט חשון תשכ"ה – 4 בנובמבר 1964 – חוקיות תביעתו של חבר-הכנסת דוד בן-גוריון משר המשפטים להקמת ועדת חקירה

דברי הכנסת: מליאת הכנסת
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
דברי הכנסת כ"ט חשון התשכ"ה, 4 בנובמבר 1964
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.