על גשר נייר

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון כ"ה ניסן התשט"ז, 6 באפריל 1956

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

יתכן שצדק נפוליאון באמרו כי מכשולים נוצרו, כדי להתגבר עליהם, אבל ההיסטוריה מוכיחה, כי שגיאות נוצרו כדי לחזור עליהן.
כל הסנטימנטים הלאומיים, המיעוטים האלה ממלאים תפקיד בכל מערכת בחירות באמריקה, משום מה ייגרע חלקו של הסנטימנט היהודי, שכמוהו רבים, אך עמוק ממנו אין? האמת היא, כי אפילו היו היהודים באמריקה מחליטים על "אדישות" לגבי ישראל, הם לא היו זוכים ב"שלווה" בשום מערכת בחירות. מועמדים לסינט ולבית הנציגים, משתי המפלגות, כבר היו דאוגים להוכחת הקשר בין כל תושב שלישי של ניו יורק העיר ובין "הרפובליקה הקטנה, היקרה, האהובה שלחופי הים התיכון". יותר מכפי שהעגל רוצה לינוק, הפרה רוצה להניק. יותר מכפי שהיהודים מבקשים הצהרות ידידות לישראל, מוכנים העסקנים הציבוריים באמריקה להעניק אותן – על סף בחירות.
אמנם עסקן ציבורי אינו מגלה בדרך כלל, חבה יתרה לשאלות הפוטטיות, מפני החשש פן יתן תשובות היפופוטמיות. אבל עוד המחוקקים דרומי קבעו, כי המסכים לעוול בל ילין