הישיבה השלוש-מאות-וחמישים-וארבע של הכנסת החמישית – הצהרותיו המדיניות של שר החקלאות ועקרון האחריות המשותפת של הממשלה

דברי הכנסת: מליאת הכנסת
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
דברי הכנסת כ"ד אייר התשכ"ד, 6 במאי 1964

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

כפי שנתפרסם בעתונות, אמר שר החקלאות, כי נשיא ארצות-הברית הזמין את ראש הממשלה בעיקר בגלל חישובי בחירות, וכי ידידותה של צרפת למדינת ישראל נבעה בעיקרה ממלחמת אלז׳יריה או בגללה. מהצהרות אלו נודף ריח של מה שנקרא ״ריאל פוליטיק״. גם אילו היה כך, היה על ענין רציני זה, בו קשורים יחסי החוץ של מדינתנו, חל מה שאמרו אבותינו: ״הכל יודעין למה וגו״׳. אבל זה איננו כך.
יש המעמידים פני מדינאים חכמים בבואם לטעון שיחסים בין עמים אינם נגזרים אלא על-פי החישוב הערמומי של האינטרס, או על-פי האינטרס בעירומו. אין רגש, אין הבנה, אין יחס לענין צודק, יש רק אינטרס. לא מניה ולא מקצתיה. אין זו חכמה מדינית אלא היפוכה. וגם אין זו אמת. ודאי שיש וקובע האינטרס. אבל יש וגם גורמים אחרים משפיעים על יחסים בין עמים.