מ. בגין מאשים את הממשלה בוויכוח בכנסת על תקציב משרד החוץ: שפיכות דמים, בידוד, איבוד ידידים, רכישת אויבים – תוצאות מדיניות החוץ

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון ז' אדר התשט"ו, 1 במרץ 1955
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.