הישיבה החמש מאות וחמישים ותשע של הכנסת השניה-חוק התקציב לשנת 1955/56

דברי הכנסת: מליאת הכנסת
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
דברי הכנסת ו' אדר התשט"ו, 28 בפבואר 1955

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

עלינו להבחין בין מלחמה תלת-חזיתית או כל-חזיתית, שאין לנו לפתוח בה מסיבות אסטראטגיות פשוטות, מובהקות ומכריעות, לבין מבצעים מקומיים, שאנו יכולים, לפעמים חייבים, לעתים מוכרחים, לבצעם, כדי, רא- שית׳ למנוע את נשירתן המתמדת של זכויותינו הריבוניות ; שנית, כדי לקצץ בחוצפת האויב הגוברת והולכת; שלישית, כדי לחסל חזיתות ולבטל על בסיס זכותנו ההיסטורית בסיסי תוקפנות של האויב; רביעית׳ כדי לשים קץ לשפיכות-הדמים שתחת שלטונכם אין לה קץ, ולבסוף — כדי למנוע את השואה של מלחמה תלת-חזיתית או כל-חזיתית שיאסרו עלינו אויבינו בשעה שתיראה להם כשרה.