מ. בגין בפתיחת הוויכוח בכנסת: המשטר שלכם נידון! מתי יירד? זוהי שאלה של זמן בלבד

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון י"ח חשון התשט"ז, 3 בנובמבר 1955

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

למה תבקשו ערובת בטחון בידעכם שאין לנו ערובה אחרת זולת-אחרי צור ישראל וגואלו-הנוער העברי הלוחם? לבקש את הערובה, זה משגה; להתחנן עליה זו השפלה; לקבל אותה-זה היה אסון.
אופוזיציה איננה חבלנית; אופוזיציה היא חיונית. שלטון ללא אופוזיציה פירושו מדינה ללא חופש. צריך לכבד אופוזיציה. ואנו את מכבדינו נכבד ולמגדפינו נשיב. אנו נשרת את עמנו באופוזיציה, באמונה ובנאמנות. הפטריטיזם שלנו איננו טעון לשום אישור, לשום גושפנקא, לשום דברי מחמאה כביכול לפני הבחרות ולדברי נאצה אחרי הבחרות. הם לא יכולים לא להוסיף ולא לגרוע. אנו הוכחנו את הפטריוטיזם שלנו לא בדיונים ולא בסיכומים, לא בוויכוחים ובהחלטות, אלא בסבל ובעינויים, בדם ובדמע, בבתי-כלא ובבתי-סוהר, בשדה הקרב ועל מזבח ההקרבה. ומתוך הפטריוטיזם הזה נוסיף לשרת את עמנו.
זוהי הדמוקראטיה. חילופי שלטון. ממשלה יורדת, ואופוזיציה אוחזת בהגה הביצוע. ונהפוך הוא. אין חזקה. חזקה פירושה טוטאליטאריות. העם הזה כבר נתן את ההוכחה הראשונה. יום יבוא ויהיו חילופי שלטון.