הישיבה המאה ושמונים ותשע של הכנסת השניה – ניתוק היחסים הדיפלומטיים עם מדינת ישראל על-ידי ברית המועצות-דיון

דברי הכנסת: מליאת הכנסת
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
דברי הכנסת א' אדר התשי"ג, 16 בפבואר 1953

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

מה הנחתם? - כי מול פני אימים כאלה נידום? עבדים נרצעים יקבלו את הדין ויצדיקוהו. בני חורין לא יגופו גב, שוחרי חרות וצדק לא ירכינו ראש. ודאי אין זה ענין ליחסי כוחות פיסיים, כוחנו הפיסי מול השריון הסובייטי כאין וכאפס אבל עמנו מיום הופעתו על במת ההיסטוריה אמר לאו לכל נושאי השריון, אם הוא כיסה לוט של הרשע... הוא קיים, למרות זאת, אולי בגלל זה כי הצדק, הצדק הוא יחודנו, הוא יעודנו ואין זה קובע אם הקרבן של רומסי הצדק הוא עם או יחיד, בן ברית או זר, בן נאמן או בן סורר ומורה.