הישיבה המאה ארבעים ושלוש של הכנסת השניה-משפט פראג

דברי הכנסת: מליאת הכנסת
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
דברי הכנסת ז' כסלו התשי"ג, 25 בנובמבר 1952

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

הנוער יודע וחייב, זכור כי אורן אינו איש ,,השומר הצעיר" הראשון, אשר הועמד או הושב בפני המציאות – לא מציאות מדומה של ועידות בין לאומיות, אלא המציאות של מרתף חקירה מבודד, שבו מהדהדות המלים, היוצאות מפי המוסמך במנהיגי השלטון הסובייטי: ,,הנך אויב האנושות, הנך גרוע מרוצח, הנך המסוכן במשרתי הבורגנות והאימפריאליזם, באשר אתה משרתה בערמה, במסווה של מליצות מהפכניות".
עינויים? אמנם תולדות אינקביזיציה לסוגיה מעידות כי רבים הם האנשים, שלא עמדו בפני עינויים מאלה שעמדו בהם. אבל, שם בפראג, הרי אין אף אחד יוצא מן הכלל, אחד. אין אפילו אחד שרוחו נשארה איתנה. בעוד בימים עברו רבים עונו – ועל אף העינויים רוחם לא נשברה.
גורמים אחרים הם שהכריעו את בוכארין, המחבר הראשי של האלף-בית הקומוניסטי, את גארין מזכיר המפלגה הקומוניסטית האוקראינית – שכני בגהינום עלי אדמות, הקרוי ,,מחנה עבודה מתקן" – והם שהכריעו גם את סלנסקי וגם את אורן. ראשית – הבידוד.
לא, אין זה ה,,אינקומוניקאדו" הרגיל. זהו בידוד משוכלל ככליל השכלול, בידוד מוחלט. בקור של עו"ד ושל בן משפחה? חקירה פומבית? ,,הקידמה הריאקציונית" לועדת ,,למשפטים קדומים" אלה. אין עתון-לא חוקי ולא בלתי חוקי-אין עלון, אין ולא ייתכן שיהיה רחש לחש על מה שאמר החשוד, האסיר, הנאשם, הנידון. וכך מדי לילה בלילה מוחדרת בלב הנידון הכרה של חוסר כל תועלת בהתנגדות לחוקר הדין.
ועל שני גורמים אלה מתוסף גורם שלישי, אף הוא נפשי – אולי גופני נפשי. כוונתי לחקירות-לילה, או ללילות חקירה. כוונתי לשיטה של נטילת שינה מהאסיר הנחקר. מדי לילה בלילה, שבועות, חודשים זמן לא מוגבל. בראשו של האסיר הנחקר נוצר ערפל מוזר, ונפשו אך לאחת עורגת: שינה, קצת שינה, מי יתנני וקצת אישן. מי שלא התנסה בעינוי מתמיד זה לא יבין, אינו יכול להבין. באחד הלילות בא רגע השבירה, החתימה ניתנה.
..הפעם נפלו לקורבן לשיטה זו, אולי הנוראה בשיטות האינקויזיציה, בני עמנו, אזרחי מדינתנו...יהיו דעותינו עליו ועל פעולותיו מה שתהיינה עלינו להגן עליו ועל פעולותיו מה שתהיינה. עלינו להגן עליו כאזרח המדינה. במקומו גם אזרחים אחרים יוכלו לעמוד. אולי לא נוכל להושיט יד להגנה פיסית – לפחות ניתן לו סיוע מוסרי ולעיני כל.
כלום במקרה זה, כאשר לנגד עיננו מתפתל ביסורים אזרח ישראל, לא נטול את היוזמה? ואם חברי מפלגתו לא יטלוה, חייבים בני עמו האחרים ליטול אותה אותה, ע"י משפטים גלויים דבורים במולדת ובחו"ל.
לפיכך חובה עלינו לבוא אל העמים ולהציע להם מעל במת האומות המאוחדות כי אותה שיטה שוברת נפש האדם – שיטת חקירת הלילה, השיטה של נטילת שינה מתמדת מעיני האסיר-תוקע ע"י אמנה בין לאומית ותוכרז ע"י חוק בינלאומי כאחד הפשעים נגד האנושות-וכל עושי הפשע יובאו לדין ביום הדין.
אינני יכול שלא לסיים את דברי בפניה אל חבריו של אורן. שמענו היום את הכרזתכם. אך צאו וראו: אלמלא עורבב במשפט פרג מרדכי אורן, הייתם גורסים על משפט זה: כולו טוהר, כולו אמת, כולו צדק. כל האנשים הם בוגדים ומכורים. היש שתי פנים לצדק?? למדו! למדו גם אחרי הכרזתכם המחרידה. עצם המושג של ,מולדת" אינו סובל ריבוי. אין שתי ,,מולדות" כשם שאין שתי אמהות לאדם אחד.