קיום חוקי חרפה-הפעלתם פשע

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון ט"ז אייר התשי"א, 22 במאי 1951

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

"ישנה הבחנת רשויות במדינה זו או אין? יש שופטים בישראל או אין? ואולי ישנן ארבע רשויות במדינה זו? אולי מלבד הממשלה ומלבד הכנסת, שבפניה אחראית הממשלה, ומלבד מערכת המשפט בישראל ישנה רשות רביעית במדינתנו והיא המשטרה החשאית. שאפילו את תקציבה איננו יודעים, קלסתר פניהם של מפקדיה איננו יודעים את מקום המושב של מפקדתה איננו יודעים אם כי פרצופה המוסרי אנו יודעים גם יודעים.
אל תזדעזע נוכח ההאשמה שנזרקה פה מפי חבר הכנסת מ. נורוק על אפשרות של עינויים. לא אבוא לקבוע עובדה זו, אינני יודע אם היו או לא היו עינויים אולם אני יודע, כי בתוך הבולשת שלכם נמאים אנשים ששיתפו פעולה עם הבולשת הבריטית. סדיסטים, אנשי פרובוקציה אנשי הדרגה השלישית". למה תזדעזע, למה תעמיד פנים? כלום לא היו משפטים בישראל הקשורים עם עינויים? כולם לא היו עדויות שלכם על עינויים אלה? אינני בא בהאשמות, אני רוצה עבדות, אני רוצה פסק דין של בית דין צדק. אתם כבר קבעתם את כל העובדות! הנה לפני שבוע נקראה מסיבת עתונאים רבת משתתפים ורבת רושם. הובא בפני מסיבת העתונאים קצין משטרה והוא סיפר סיפור בלשי איך בכיסו של מישהו נמצאה פצצה ובכיסו של אותו איש, או של מישהו אחר, נמצא פתק כיצד להפעיל את הפצצה. ואיך נמצא נשק בלתי ליגלי ואיך נמצאו רשימות ואיך נמצאו הוכחות. אחרי כל זאת לא תלכו לשופט בישראל? לא תבקשו צו מעצר חוקי על יסוד ההוכחות האלה?!אם יש בידכם הוכחות לשם מה הפעלתם את חוקת החרום? אם אין בידכם הוכחות – באיזה זכות פתחתם מחנה רכוז בישראל? הרי אתם שמים ללעג ולקלס את מושג החוק בישראל! הרי פעולתכם איננה באה להבטיח את שלום הצבור! המעשה שעשיתם הוא מעשה טרור מחפיר, זדוני, המבזה את המדינה הזאת יותר מכל הפשעים שאותו ארגון שאתה קורא לו "ברית קנאים" ביצע או עמד לבצע. כי במדינת ישראל, כיום הזה, קיים מחנה רכוז!...
...מעשי טרור של ממשלה גורמים מעשי טרור. הנסיון צריך ללמדכם זאת! אנחנו, אנשים שנלחמו בשלטון והפלנו את חוקיו, וקראנו לנוער העברי להפר גם את הצוים והפקודות שלכם משום שהיה בהם שיתוף פעולה עם השלטון הבריטי. אנחנו קוראים לנוער העברי לכבד את חוקי ישראל, לשמור את צוי הכנסת וההחלטות הממשלה המתקבלות על יסוד חוקי הכנסת. אנחנו מזהירים אתכם מפני הדרך שבחרתם בה עכשיו. עשיתם דבר חמור ביותר: פתחתם מחנה ריכוז בישראל!...
...אל תשאל אותי מי קובע איזה חוק הוא נאצי ואיזה חוק הוא בלתי מוסרי. החוק שהשתמשתם בו הוא נאצי, הוא רודני, הוא בלתי מוסרי וחוק בלתי מוסרי הוא גם בלתי חוקי. על כן המעצר הוא בלתי חוקי והצו שלכם הוא שרירותי! לא היתה לכם כל זכות לעשות כאשר קיימת כנסת, כאשר קיים בית דין, כאשר יש בידכם כל מערכת החקירה. למה פתחם מחנה ריכוז?!...
...לא שמו אתכם שופטים בישראל! אתם הרשות המבצעת, אתם גם ממשלה מפוטרת, מפורקת מאחריות קולקטיבית ומאחריות פרלמנטרית".