נאום מנחם בגין

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון ט' חשון התשי"א, 20 באוקטובר 1950

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

והערב, לפני שמר בן-גוריון הציג את ממשלת המיעוט שלו, שמענו תורה, או יותר נכון שיעור בתורת קיבוץ גלויות, ותורת כלכלה חדישה מכל חדיש, לא סוציאליזם ולא קאפיטליזם, אלא ,,איזם" אחר,אולי סוציאליזם קאפיטאליסטי, אולי קאפיטאליזם סוציאליסטי, ואולי סוציאל קאפיטאליזם. על דרך להצלת המדינה מן התהום, אשר אליה היא מוסיפה להידרדר, לא שמענו.
לא יכולתם כמובן בארץ זו, בתוככי עמנו, להשמיד אופוזיציה-ועל כן החלטתם להשתלט על פת לחמו של האזרח במדינת ישראל, לקשור אותו אל מפלגתכם ואל שלטונכם, ולא לתת לו ברירה ביום בחירות-אלא רעב.
הנה כי כן, ראש ממשלההמיעוט רק לפני שבועיים נטל לידיו את הסמכות של הנציב הבריטי, לפי חוקי החירום הנודעים לשמצה, אשר עליהם אמר היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, לשעבר תרתי משמע, שאפילו בגרמניה הנאצית לא נחקקו חוקים כאלה, חוקים אשר עליהם אמר דובר ההגנה בתקופת תנועת המרי, כי מי שיעז להפעילם ייחשב בעיני הישוב העברי כולו לפושע. נטלתם סמכויות דיקטאטוריות. ושבועיים אחרי כן באתם לפני הכנסת ואמרתם: איננו יכולים להמשיך עוד, אנו מקימים ממשלת מיעוט. דיקטאטור לשבועיים-אפילו לא ל100 ימים?