בגין: אנו מציעים משטר חפשי בו הבוחר יצביע באופן בלתי תלוי

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון ה' כסלו התשט"ו, 30 בנובמבר 1954
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.