כל עוד לא אחרנו את המועד עלינו לחסל את הבסיס המצרי בארצנו

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון ו' אב התשי"ד, 5 באוגוסט 1954

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

לבסוף אומרת המשלה: אם נותקף-נתגונן. זוהי תורתה המדינית-האסטרטגית כולה על רגל אחת, ועל כן צולעת המדיניות ונכה האסטרטגיה.