הישיבה המאתים וששים ושלוש של הכנסת השלישית – הצעות לסדר היום-המצב המדיני והבטחוני

דברי הכנסת: מליאת הכנסת
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
דברי הכנסת י' אדר ב' התשי"ז, 13 במרץ 1957

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

נוכח התוצאות השואתיות מדיניות הצבאיות וגם המוסריות של דמיוניות הממשלה, אשר הטעתה את העם, כיחשה והתכחשה להצהורתיה היא - חייבת הכנסת להפסיק כל דיון שיגרתי. רבותי מכל המפלגות, אנא תשימו אל לבכם: אנו חיים בימי שואה לאומית. הכנסת חייבת להפסיק את הדיונים השיגרתיים, להתכנס ולדון רק בבעיה אחת: כיצד לשים קץ להמשך מדיניות השואה של הממשלה ושל ראשה.