מ. בגין בהצעה לכנסת לדיון באירועים בשכנותנו: שתיקת הממשלה מול האיחודים הערביים היא חטא – העולם יכול להבין כאילו אין לנו עניין בכך

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון ל' שבט התשי"ח, 20 בפבואר 1958

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

אם במשך השנים שאלת את דוברינו הרשמיים לאן אנו הולכים, מהי מדיניותכם - אחת, קבועה היתה תשובתם: מגמתנו - שמירת הטטוס קוו במזרח התיכון, ומדיניותינו - השענות עליו. כאשר אנו הזהרנו השכם והזהר כי הסטטוס קוו עצמו במזרח התיכון הוא מציאות חולפת ומי שנשען עליו כאילו נסמך על זרם שוטף - אף לא רצו להטות אוזן קשבת לאזהרותינו.
חייבת הממשלה לדעת ולזכור כי יש ומדיניות שתיקה פרושה מעשה, אבל מעשה חמור, מעשה חטא, מעשה שלילי, מעשה מסוכן, מעשה העלול להיות בכיה לדורות. הרושם מן השתיקה העלול להתקבל ברחבי העולם כי לא מעניננו הוא.
זכותו של העם היהודי על א"י בשלמותה ההיסטורית - זכות נצחית היא שאינה נתנת לערעור ע"י שום כבוש זר, ע"י שום ספוח, ע"י שום גזל, אדמתנו היא. בעלות שחר הלאומים נתנה לנו האלוהים, ביום היותנו לעם נושא דברו החי. אבותינו שנהדפו ממנה בכח הזרוע, כבשוה בדמם ובזיעת לבניהם, לנו ולבאים אחרינו, לדורי דורות ובעזרת אלוקי האמת והצדק שוב נשוב אליה ואילו היא אלינו תשוב.
נוסף על הבעיה ההיסטורית, קיימת גם בעיה צבאית, בעית בטחונה של מדינתנו בימים יבואו. בודאי, מבחינת זכותו של עמנו על נחלתו, על מכורתו, אין הבדל אם על שטחי מולדתנו הנצחית משתלטת אוליגרכיה אפלה בראשותו של מלך זר נבער אחד, או בראשותו של מלך או משנה למלך. אולם מבחינת הבטחון - עצום הוא ההבדל. לאורך הקו המזרחי הפתלתול, הנמשך מאות קילומטרים, עומד חיל שכירים שמספר חייליו בערך 15 אלף ללא מילואים ללא אפשרות של קריאה למילואים, או צבא רבבות עם אפשרות של גיוס וארגון והפעלת מילואים, לכן חייבת האומה לדעת כי מצב הבטחון בימים אלה הוחמר מאד. ואילו העולם חייב לדעת כי בעוד אויבינו מקיימים במפורש מצב מלחמה עם ישראל ומאיימים עליה בגלוי במלחמת הכחדה-תשמור לעצמה מדינת ישראל המותקפת את זכותה להגנה לאומית חוקית במלוא משמעותה.