מנחם בגין בנאומו בכנסת: זכינו לאתחלתא דגאולה נישא חזון הגאולה השלמה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון ג' אייר התשי"ח, 23 באפריל 1958

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

לא בזכות הכוח שבנו לארץ אבותינו; שבנו אליה בכוח הזכות