ישיבה חגיגית של הכנסת לכבוד חג העשור למדינת ישראל – דברי נציגי הסיעות

דברי הכנסת: מליאת הכנסת
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
דברי הכנסת ב' אייר התשי"ח, 22 באפריל 1958

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

לבסוף אומרת הממשלה: אם נותקף-נתגונן. זוהי תורתה המדינית-האסטרטגית כולה על רגל אחת, ועל כן צולעת המדיניות ונכה האסטרטגיה.