הישיבה המאתים ותשעים וארבע של הכנסת הרביעית – הודעת ראש הממשלה בכנסת בישיבה מיום 3 ביולי 1961 על תוקף החלטות הממשלה

דברי הכנסת: מליאת הכנסת
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
דברי הכנסת י"א אב התשכ"א, 24 ביולי 1961
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.