הישיבה הששים ושש של הכנסת החמישית – אורחים גרמניים בבתי ספר בישראל

דברי הכנסת: מליאת הכנסת
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
דברי הכנסת ד' שבט התשכ"ב, 9 בינואר 1962
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.