הישיבה השלושים וארבע של הכנסת החמישית-חוק המעבר (תיקון מס' 6), תשכ"ב-1961 (קריאה ראשונה)

דברי הכנסת: מליאת הכנסת
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
דברי הכנסת י"ט כסלו התשכ"ב, 27 בנובמבר 1961
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.