שיקול טקטי ואיסטרטגי

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון א' טבת התשט"ז, 16 בדצמבר 1955
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.