מנחם בגין באספת עם המונית בחיפה עלינו להקדים מהלומה למצרים כדי למנוע מחלמה משולבת בכל החזיתות להשמדת עמנו

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון כ"א חשון התשט"ז, 6 בנובמבר 1955
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.