הישיבה השלוש מאות ותשעים ושלוש של הכנסת השלישית-הצעות לסדר היום – חוק המעבר (תיקון) תשי"ח – 1958

דברי הכנסת: מליאת הכנסת
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
דברי הכנסת כ"ג טבת התשי"ח, 15 בינואר 1958
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.