נצחוננו בבחרות היה כמותי ואיכותי כאחד

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון ה' אלול התשט"ו, 23 באוגוסט 1955
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.