לסיכום מערכת הבחרות (נאומו של מר מנחם בגין בעצרת סיכום בת"א ביום 14.8.55)

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון א' אלול התשט"ו, 19 באוגוסט 1955
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.