לחץ הגורר כניעה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון כ"ו אלול התשי"ד, 24 בספטמבר 1954
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.