קובלנא ליהודי אמריקה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון י"ט אלול התשי"ד, 17 בספטמבר 1954

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

אנחנו יודעים, כי בין הנאציזם והקומוניזם היתה, בתקופה מסויימת, לא רק ברית-דמים, כדברי סטלין ביום הולדתו השישים; היו ביניהם תמיד דם קווי-דמיון "אידיאולוגיים". זה אף זה לא סבל אלא מפלגה אחד; שניהם קיימו "בחירות" בלי בחירה; שניהם ראו את אמצעי הבטחון העיקרי במשטרה החשאית ובשיטותיה "המדעיות".אפילו האמונה "במוצא" היתה משותפת לשני המשטרים הטוטליטריים. בגרמניה הנאצית קבע המוצא הגזעי; ברוסיה הסובייטית המוצא המעמדי. אמנם איין להכחיש, כי אם גזעני הדם גזרו כלייה ומיטה חטופה על כל אלה, שמוצאם היה פסול בעיניהם, הרי "גזעני מעמד" דנו לניוון ולמוות איטי חלק מאלה, שמוצאם לא היה כשר, פרוליטרי. אבל עודה היא, כי קריטריון המוצא היה בר-תוקף ברוסיה הקומוניסטית במשך תקופה ארוכה, שטחי חיים שונים...
כל העובדות האלה ידועות לנו; יש להניח, שהן ידועות גם לאמריקאנים. אך עובדה היא, כי האמריקנים הסתירו מזמן עיניהם מראות את השותפות הבסיסית בין טוטליטריזמים למיניהם. שום דיקטטורה אינה פסולה בעיניהם להיות מגן על הדמוקרטיה... באמריקה. ומי שלא התנגד לנאציזם, כשר בעיניהם לחלוטין להתנגד לקומוניזם.