שעת כושר ושעת כורח

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון כ"ח אב התשי"ד, 27 באוגוסט 1954

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

יש בחיי אומה שעת-כושר, בה צריך לפעול ויש שעת-כורח, בה אסור עוד לא לפעול. הניסיון מוכיח, כי המעשה בשעת הכורח אף מצמיח את שעת הכושר. אולם אומה, המחמיצה את "שעותיה", מגיעה לשעה-שלאחר-השעה ומשלמת מחיר נורא בדם בניה, אם כהשמדה טוטאלית ואם במלחמה טוטאלית.