מ. בגין בעצרת אלפים בבאר שבע העם נקרא לחיסול בסיסי האויב כדי למוע מלחמה כללית נגדנו מדיניות הממשלה מובילה במישרין למלחמה דמים

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון י' אב התשי"ד, 9 באוגוסט 1954
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.