מ. בגין בהפגנת עם אדירה בפתח-תקוה: הגויים לועגים לממשלת מפא"י

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון כ"ג תמוז התשט"ו, 13 ביולי 1955

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

אולם אוי לו לעם, המרשה לחתור תחת מה שקרוי המוראל הצבאי. עלינו לזכור, כי בנינו, החיילים, עומדים מול אויב ברברי ותוקפן רצחני. מדי פעם בפעם נשלחים חיילינו נגד האויב, לקראת האויב, או אפילו אל האויב. ובשליחות זו הם מסכנים את חייהם. בני הדור הזה חונכו על ברכי נכונות ההקרבה הברוכה, אם כל מעשי הגבורה של האדם החפשי. אבל מתי פועלת נכונות הקרבה זו? היא פועלת, כאשר החייל הנשלח לסכנה, יודע, כי אם יפול בידי אויב יעמוד מאחוריו כל כוחה של המדינה שולחתו, לבל יופקר.