מנחם בגין הכריז באסיפת המונים בעכו הבחרות צריכות לשמש הפגנה לאומית כלפי פנים וכלפי חוץ

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון ט"ו סיון התשט"ו, 5 ביוני 1955
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.