ור אריה יהודה קם וינחיל לעמו את ארצו כולה לעדי עד

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון כ"ה אייר התשי"ד, 28 במאי 1954
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.