מסע תעמולה שהיה לנצחון המוני המעברות הריעו לבגין

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון ז' תמוז התשי"א, 11 ביולי 1951
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.