הישיבה התשעים ושש של הכנסת הראשונה – העברת הכנסת והממשלה לירושלים

דברי הכנסת: מליאת הכנסת
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
דברי הכנסת כ"ב כסלו התש"י, 13 בדצמבר 1949
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.