הישיבה המאתים וארבעים ושש של הכנסת השניה-הצעות לסדר היום-נאומו של מר פוסטר דאלס על המזרח התיכון

דברי הכנסת: מליאת הכנסת
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
דברי הכנסת כ"ז סיון התשי"ג, 10 ביוני 1953

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

אנחנו מאמינים שהאנשים שקמו עלינו לא רק לגזול מעמנו את ארצנו אלא גם להשמידנו השמדה גופנית. אינם בבחינת "פליטים" כפי שאנחנו מכירים את המונח בעקבות שתי המלחמות העולמיות. הם ניסו להשמיד את עמנו ולחסל את תקוותו. הם בורחים, אנחנו איננו יכולים להחזיר אנשים כאלה, אשר אם יחזרו – ינסו שוב להשמידנו.