אלפים רבים באספות תנועת החרות בכל רחבי הארץ בגין: הלחץ להחזרת הפליטים הוא אחד הניסיונות להחריב את ישראל

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון כ"ב כסלו התשכ"ד, 8 בדצמבר 1963
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.