טקסים נרגשים על קברות עולי הגרדום: עוד נזכה לבשר לכם חרות ירושלים

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון כ"ו אייר התשי"ג, 11 במאי 1953
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.