מנחם בגין תובע במליאת הכנסת: יוקם בירושלים בית-דין לשפוט הפושעים הנאציים

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון כ"ו אדר ב' התשי"א, 3 באפריל 1951
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.