בגין: המכריז על עצמו כעל חלק בלתי נפרד של העולם הסובייטי – נפרד מן העולם היהודי

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון ד' שבט התשי"ג, 20 בינואר 1953
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.