הצהרת מ. בגין בכנסת בשם תנועת החרות הנוער אשר יכול למשעבד ישים לאל כל נסיון להטיל עול של שעבוד מחודש על ירושלים

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון ט"ו כסלו התש"י, 6 בדצמבר 1949
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.